Twoje korzyści

DLA ZWIERZĄT

null Znacząco redukujesz obecność much w pomieszczeniach inwentarskich
null Znacząco redukujesz woń amoniaku w Gospodarstwie
null Poprawiasz płynność gnojowicy – redukujesz kożuchy i osady
null Znacząco redukujesz obecność patogennych bakterii i toksyn
null Bez wysiłkowo podnosisz standard życia i witalność zwierząt
null Produkujesz zdrowe, pełnowartościowe pożywienie dla zwierząt
null Redukujesz koszty produkcji zwierzęcej, dzięki usunięciu przyczyn problemów
null Redukujesz środowisko gliniane
null Doprowadzasz do tlenowego rozkładu materii organicznej
null Zwiększasz wartość biologiczną i energetyczną produktów rolnych
null Zwiększasz odporność zwierząt na patogeny
null Zmniejszasz stężenie pyłów i bioareozoli w powietrzu pomieszczeń inwentarskich
null Witalizujesz i uzdatniasz wodę którą spożywają zwierzęta

dla zwierząt
dla ludzi

DLA LUDZI

null Zyskujesz czas na realizacje siebie, dzięki usunięciu głównych przyczyn problemów, które dotychczas pożerały twoją życiową energie i czas
null Znacząco redukujesz odór amoniaku w gospodarstwie
null Podnosisz warunki życia – Twojej rodziny i całego otoczenia
null Produkujesz zdrowe, pełnowartościowe pożywienie roślinne i zwierzęce
null Zwiększasz zyski z produkcji roślinnej i zwierzęce
null Redukujesz koszty zabiegów agrotechnicznych
null Zwiększasz wartość biologiczną i energetyczną produktów rolnych
null Zwiększasz wartość rynkową produktów rolnych poprzez podniesienie jakości
null Zmniejszasz ilość szkodliwych pyłów i bioareozoli w powietrzu
null Witalizujesz i uzdatniasz wodę którą spożywają zwierzęta

DLA ROŚLIN

null Zwiększasz przyswajalną wartość nawozową obornika i gnojowicy
null Podwyższasz poziom mikro- oraz makro- elementów w materii organicznej
null Redukujesz obecność chwastów w uprawach
null Znacząco redukujesz koszty produkcji roślinnej, rozwiązując główne przyczyny problemów
null Doprowadzasz do znacznej redukcji zakażeń ze strony szkodników glebowych
null Wpływasz na regulacje pH i gospodarki powietrzno-wodnej gleby
null Zwiększasz przepuszczalność gleby, tym samym pozbywasz się przyczyny długotrwałego zalewania upraw
null Wspierasz proces tworzenia się próchnicy glebowej i hummusu
null Wydłużasz okres wegetacji
null Poprawiasz wydajność fotosyntezy
null Wzmagasz procesy przemiany materii w roślinach
null Zwiększasz dostępność przyswajalnego azotu z gleby i z powietrza
null Zwiększasz dostępność przyswajalnego fosforu z gleby
null Stymulujesz rozwój systemu korzeniowego i organów wegetatywnych

dla roślin
dla gleby

DLA GLEBY

null Wspierasz powstawanie gruzełkowatej struktury gleby
null Zwiększasz wartość nawozową obornika i gnojowicy (zwiększasz obecność azotu w postaci jonów amonowych)
null Podwyższasz poziom mikro- oraz makro- elementów w materii organicznej
null Regenerujesz glebę, tworzysz warunki do rozwoju pozytywnych mikroorganizmów glebowych – bakterii, grzybów, pierwotniaków, skoczogonków, dżdżownic i innych
null Ożywiasz glebie i przywrócisz w pełni jej życie mikrobiologiczne
null Doprowadzasz do tlenowego rozkładu materii organicznej w glebie, zamiast beztlenowego gnicia
null Polepszasz przyswajalność naturalnych nawozów przez glebę i rośliny
null Wpływasz na regulacje pH i gospodarki powietrzno-wodnej gleby
null Doprowadzasz do kompostowania resztek pożniwnych w glebie
null Zwiększasz przepuszczalność gleby, tym samym pozbywasz się problemu zalewania pól uprawnych
null Neutralizujesz czynniki patogeny w środowisku gruntowym
null Wspierasz tworzenie próchnicy glebowej i hummusu
null Zwiększasz odporność gleby na erozje

DLA ŻYCIA

null Generujesz większe zyski – zmniejszasz nakłady i stawiasz na skuteczne rozwiązania
null Dbasz o żyzność i strukturę gleby – to ona jest głównym narzędziem Twojej pracy i bezcennym bogactwem
null Dbasz o zdrowie roślin – to one są źródłem pełnowartościowego pożywienia i korzyści finansowych
null Dbasz o witalną wodę – to ona jest niezbędnym dla każdego elementem życia
null Dbasz o zdrowie zwierząt – to one dają mięso które dostarcza ci wysokowartościowe białko, a jego sprzedaż generuje wysokie zysk
null Dbasz o zdrowie swoje i twojej rodziny – co jest bezcenne
null Dbasz o szczęśliwą przyszłość swoich dzieci – za co kiedyś ci podziękują
null Dbasz o czyste powietrze – to którym na co dzień oddychasz
null Dbasz o zrównoważone środowisko i klimat – w jakim żyjesz na co dzień

dla życia