Misja i wartości

Zdrowie ludzi

„Szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie, jako smakujesz, aż się zepsujesz.” – Jan Kochanowski Najwyższą wartością dla człowieka jest zdrowie, choć zgodnie ze słowami Jana Kochanowskiego, rozumiemy to dopiero, kiedy je tracimy. Dlatego też misją firmy PLOCHER jest przywracanie zdrowia wszystkiemu, co żyje, a przede wszystkim glebie, bo w niej zawarte składniki odżywcze, stają się pożywieniem wszystkich kolejnych istot w łańcuchu pokarmowym. Gleba jest życiem, więc pozwólmy żyć glebie i naszym zwierzętom. Dla zdrowia naszego i przyszłych pokoleń.

Zyskowna produkcja

Zyskowna produkcja to nie tylko wysoki plon czy duża liczba zwierząt hodowlanych. Zyskowna produkcja to przede wszystkim zysk, czyli to, co pozostaje po odjęciu kosztów od przychodów. System PLOCHER pozwala znacząco zwiększyć rentowność poprzez obniżenie kosztów w perspektywie długoterminowej, przy jednoczesnym zachowaniu lub nawet zwiększeniu poziomu przychodów. W jaki sposób? Zwalczając przyczyny problemów, a nie ich objawy. Dzięki Systemowi PLOCHER wzrasta jakość plonów, zwierzęta hodowlane są zdrowe, spada ilość czasu poświęcanego na pracę, zmniejsza się ryzyko naruszenia prawa ochrony środowiska i ryzyko otrzymania dotkliwych kar finansowych, a przejście z uprawy konwencjonalnej na ekologiczną odbywa się w znacznie szybszym tempie. Rolnictwo ekologiczne to dobra inwestycja na przyszłość, nie tylko z uwagi na nasze zdrowie, ale także na rosnące w szybkim tempie rynki zbytu żywności organicznej. W pogoni za wydajnością tracimy często szersze spojrzenie i umyka naszej uwadze fakt, że lepiej pracować mądrze niż długo, lepiej współpracować z naturą niż ją zwalczać, lepiej myśleć o glebie i o naszych zwierzętach jako o naszych zasobach i zabezpieczeniu na przyszłość, bo to daje prawdziwy zysk. SYSTEM PLOCHER umożliwia zyskowną produkcję.

Ochrona środowiska

Dzisiejsza, coraz dalej idąca degradacja środowiska naturalnego jest tak ogromna, że naszym pragnieniem pozostaje niepogarszanie stanu obecnego, nie mówiąc już o powrocie do żyznych gleb naszych pradziadków. Żeby chronić środowisko, wszyscy musimy zmienić perspektywę i dostrzec problemy, jakie swoim postępowaniem stwarzamy tu i teraz, a także dla przyszłych pokoleń, dla naszych dzieci i wnuków. System PLOCHER to znaczące wsparcie dla ochrony środowiska m.in. poprzez ograniczenie szkodliwych substancji chemicznych, które przedostają się do wód gruntowych, spowolnienie procesu zagęszczania i erozji gleb, odnowienie populacji dżdżownic w glebie i nieobciążanie bilansu ekologicznego ziemi. System PLOCHER wpisuje się w ideę rolnictwa zrównoważonego, wspiera produkcję konwencjonalną i ekologiczną, pozwala przestrzegać coraz bardziej restrykcyjnego prawa stanowionego Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska i zwraca nadzieję na odbudowę zasobów naszej planety.

Harmonia z naturą

Zachowanie życia na ziemi możliwe jest tylko poprzez zachowanie życia w glebie oraz utrzymanie jej odpowiedniej żyzności. Potwierdzają to wnioski sformułowane w XX wieku, przez Erharda Henniga. W swojej książce pt. Sekrety żyznych gleb nazywa glebę „eliksirem życia”. W jednym z pierwszych wydań tej książki, w roku 1997, znalazła się informacja o Rolandzie Plocherze wskazująca na to, że System PLOCHER „spełnia marzenia o głębokim związku pomiędzy człowiekiem a naturą”. Dzięki Systemowi PLOCHERnatura wraca do swoich pierwotnych zasad, co powinno być naszym celem, bo parafrazując myśl Karola Darwina, tylko harmonia zapewni nam długowieczność.